Kaligrafie a linoryt

Kaligrafie a linoryt

Kaligrafie je umění krasopisu a pochází z řeckého slova kallos ( krása) a grafos (psaní) . Jde o velmi spontánní a proměnlivou techniku výtvarného umění, kdy se hledí na vzhled písma více než na jeho čitelnost. Linorytem se rozumí tisk pomocí vyřezaných plátů lina či měkčeného pvc. Používáme tiskařskou, většinou olejovou barvu, ale lze užít i barvy na vodní bázi. K výrobě matric je potřeba rydel, dlátek a nožíků.