Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávájícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě; 
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávájícím v elektronické podobě a je přístupná pouze prodávajícímu.

9. Osobní údaje může registrovaný spotřebitel/kupující měnit, kontrolovat či vymazat v on-line profilu/účtu, neregistrovaný spotřebitel/kupující na základě žádosti prostřednictvím emailu zaslaného na papirnictvicerna@seznam.cz