Gedeo Glazurovací Pryskyřice

0 % (0 Hodnocení)
Glazing Resine 150 ml Gedeo

Výrobce: Pébéo

Ref.: 766170

Kód: 310538

Sdílet

Skladem 1 ks
630 Kč / s DPH

Glazurovací pryskyřice pro odlévání průhledných dekorativních předmětů. Glazurovací pryskyřice GÉDÉO Glazing Resin je dvousložkovým odlévacím materiálem k výrobě odlitků, po zaschnutí je průhledná a celistvá. Ideální pro vytvoření reliéfu a lesku na plochém povrchu - scrapbooking, obrazy, pohlednice, suvenýry, odznaky, dekorace nábytku, nádobí - efekt "lupy ve skle". Můžete ji použít na sklo, keramiku, kov, silikon, malované dřevo, plast, porézní papír a další. Glazurovací pryskyřice se skladuje v neprodyšně uzavřené nádobě při teplotě 25 °C. Doba schnutí cca 24 hodin, čištění mýdlovou vodou.Doporučujeme použít pro tvorbu průhledných dekorativních předmětů.

POSTUP: Ve vhodné nádobě smíchejte tužidlo (komponenta B) s pryskyřicí (komponenta A) v poměru 1:2 (1díl B - tužidlo a 2 díly A - pryskyřice) a důkladně zamíchejte, hlavně v rozích nádoby (!pozor! - smícháním pryskyřice a tužidla v poměru 1:1 získáte odlitek, který po ztuhnutí zůstane měkký). Míchejte pomalu, aby se vám netvořily bubliny. Vytvořenou směs nalijte do formy (doporučujeme vymazat vazelínou), do lůžka, na fotku atd. Pokud použijete formy, odlitek z ní vyjměte cca po 12 hodinách. 


Tip:
Pro odměření přesného množství tužidla a pryskyřice potřebné pro vyplnění zvolené formy postupujte tak, že formu vyplňte až po okraj vodou, kterou pak přelijte do vhodné odměrky. Na stupnici odměrky si odměřte 1/3 objemu pro tužidlo a 2/3 objemu pro pryskyřici. Takto odměřená množství použijte při tvorbě směsi. Před nalitím směsi dokonale vysušte formu i odměrku.

UPOZORNĚNÍ! 

Pryskyřice (Komponenta A): Dráždivý. Nebezpečný pro životní prostředí. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí: viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Tužidlo (Komponenta B): Dráždí dýchací orgány. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, necítíteli se dobře nebo při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal.


Balení Glazurovací pryskyřice GÉDÉO Glaze Resin obsahuje:

1ks 100ml glazurovací pryskyřice
1ks 50ml tužidlo
2ks odměrky
2ks špachtle na míchání
1 pár ochranných rukavic
návod krok za krokem
papírový obal

Uživatelské recenze Gedeo Glazurovací Pryskyřice

Žádné uživatelské recenze